Szerződési feltételek

Vásárlási feltételek

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy a szivekpince.hu/bolt oldalon található alkoholos termékek csak a 18 életévét betöltött vásárlóink számára elérhetőek! Vásárlásával Ön elismeri, hogy evvel a ténnyel tisztában van.

Az elektronikus bolton keresztül leadott rendelés Szivek Pince részéről történt visszaigazolásával az alábbi feltételek szerinti szerződés jön létre Szivek Péter és a rendelést leadó felhasználó között.

Az elektronikus bolton keresztül egy felhasználó egyidejűleg összesen legfeljebb [200.000 Ft] értékű rendelést adhat le és tarthat rendelési állományban. Az értékhatár elérése esetén, vagy ha az újabb rendeléssel a felhasználó által egyidejűleg állományában tartott rendelések összértéke a fenti értékhatárt meghaladná, a felhasználó részéről újabb rendelés leadására csak a korábban leadott rendelés(ek) átvételét követően van lehetőség. Amennyiben az értékhatárt meghaladó összegű rendelést kíván leadni, kérjük, hogy ez irányú szándékát a +36 70 388 7776 telefonszámon, vagy az info@szivekpince.hu e-mail címen szíveskedjen jelezni.

Az elektronikus bolton keresztül csak Magyarországon belüli teljesítési helyre adható le rendelés.

Válassza ki a vásárolni kívánt termékeket és kattintással helyezze őket a kosarába. A vásárláshoz a csillaggal jelölt mezők kitöltése szükséges (név, kiszállítási cím, e-mail cím, telefonszám). Válasszon fizetési módot, majd ellenőrizze, és szükség esetén módosítsa/javítsa a rendelés adatait. Amennyiben rendelése adatait rendben találta, és rendelését a megismert feltételek mellett el kívánja küldeni, akkor a vásárlás általános feltételeinek megismerését és elfogadását követően, kattintson a “Folytatás a pénztárhoz” gombra. A “Rendelés” gombra kattintással rendelését megküldte részünkre. A rendelés tényéről a megadott e-mail címre küldött automatikus válaszlevélben tájékoztatjuk. Rendelését annak valamennyi részletével együtt haladéktalanul, legkésőbb a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül visszaigazoljuk az Ön által megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján. Amennyiben a visszaigazoló elektronikus levél a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy mentesül a rendelése leadásával keletkezett ajánlati kötöttsége alól. Szerződésünk ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással, magyar nyelven, jelen feltételek mellett jön létre. Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván, és tároljuk a rendelés leadásától számított egy évig. Kérjük, hogy a rendelésével kapcsolatos megkeresésében (rendelés módosítása, stb.) erre a számra szíveskedjen hivatkozni. A megrendelés tárgyában létrejött szerződésünk nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Amennyiben rendelését módosítani kívánja, ez irányú szándékát a +36 70 388 7776 telefonszámon vagy az info@szivekpince.hu címen tudja jelezni. Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályzatunkat külön dokumentumban olvashatja.

Áraink magyar forintban értendők, a törvényes mértékű áfá-t (27%) tartalmazzák és adott termék(ek) végső fogyasztói, eladási árát jelentik. Az árak érvényessége az adott megjelenés időpontjára és az elektronikus boltban megjelölt mennyiségű termékre vonatkozik. A termékek ára a kiszállítás költségét nem tartalmazza.

Szállítással kapcsolatos költségek (az árak az ÁFA-t tartalmazzák):
A megrendelt termékek kiszállítása 70 000 Ft feletti rendelés esetén díjmentes, 70 000 Ft alatti rendelés esetén pedig a következő:

Súly sáv Bruttó szállítási költség (Ft)
0,1-5 kg 1.900.-
5,1-10 kg
10,1-15 kg
15,1-20 kg
20,1-30 kg
30,1-40 kg
40,1-50 kg
50,1-60 kg
60,1 kg felett

 

A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. A megrendelt tételeket házhoz szállításkor készpénzben utánvéttel, vagy átutalással egyenlítheti ki. Az utaláshoz szükséges adatokat a megrendelés után e-mail-ben küldjük el a megadott címre.

A megrendelt áru a rendelésben megadott kiszállítási címre kerül kiszállításra. A kézbesítés sikertelenségéről, illetve kézbesíthetetlenségéről a Szivek Pince a megrendelőt e-mail útján értesíti.

A megrendelő a megrendelt áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó. Ebben az esetben cégünk köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott áru(k) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült visszaszállítási költségeket a megrendelő köteles viselni. A megrendelő köteles továbbá az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítésére. A vitás helyzetek elkerülése érdekében a visszaküldött csomag kibontásáról minden esetben video/képi felvételt készítünk.

Felügyeleti szerv

Kesztölc Község Önkormányzata Jegyzője
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.

Adatvédelem

A Szivek Pince elektronikus, on-line boltjának (https://szivekpince.hu/bolt) látogatásával, az elektronikus bolton keresztül történt vásárlásokkal, valamint a felmerülő egyéb kérdésekkel kapcsolatos, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatunkat az alábbiakban részletezzük. Eltérő rendelkezés hiányában a vonatkozó jogszabályok rendelkezési mellett személyes adatkezelésünkre az alábbi szabályzat érvényes az adatkezelés minden szakaszában. A Szivek Pince elektronikus, on-line boltjával kapcsolatban adatkezelést és bármilyen egyéb, kapcsolódó műveletet a Szivek Pince végez, az alábbiak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. Kiszállítás esetén a kiszállítás teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a Szivek Pince átadja a futárszolgálat részére,mely a tevékenysége során a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint jár el.

Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a jelen bekezdésben, a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. A rendelés elküldését a kapcsolódó személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásnak tekintjük.
Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak az adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezelünk.

A rendelés teljesítés érdekében a következő adatokat kezeljük: vezetéknév és keresztnév; szállítási cím; számlázási cím; e-mail cím; telefonszám. A megrendeléssel egy időben rögzítésre kerülnek a megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, kért szállítási időpont, fizetés módja, megjegyzés). A rendelés feladásakor eltároljuk a felhasználó számítógépének IP-címét.

Tudomásul veszem, hogy a Szivek Pince (2517 Kesztölc, Csévi út 25.) adatkezelő által a szivekpince.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, telefonszám, email cím, számlázási adatok, szállítási adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarloaff

Oldalaink rendelés nélküli látogatásával összefüggésben személyes adat nem kerül sem rögzítésre, sem pedig tárolásra. Személyes adat akkor kerülhet birtokunkba, ha Ön azt önként rendelkezésünkre bocsátja rendelésével összefüggésben.

Az Ön által megadott személyes adatokat elektronikusan tároljuk, s azt csak a futárszolgálat, és a Szivek Pince használja és férhet hozzá. Csak annyi információt bocsátunk a futárszolgálat rendelkezésére, amennyi ahhoz szükséges, hogy az Ön által megrendelt árut leszállítsák. A futárszolgálat a kiszállítást, vagy annak meghiúsulását követő egy héten belül törli a rendelkezésére bocsátott adatokat. A rendelés során megadott adatokat a regisztráció érvényességi ideje alatt, legfeljebb öt évig őrizzük meg. Ön bármikor kérheti adatainak törlését, mellyel egyidejűleg valamennyi Önnel kapcsolatba hozható személyes adatok haladéktalanul törlünk rendszerünkből. A személyes adatok kezelése során a használt informatikai eszközeink tekintetében is biztosítjuk, hogy a Szivek Pince és a futárszolgálat által kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá, továbbá, hogy a megadott adatok hitelessége biztosított legyen.

Ha Ön bármikor úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kezelhetjük személyes adatait, akkor ez irányú szándékát az info@szivekpince.hu címen jelezheti. Kérésének megfelelően valamennyi személyes adatát a kérés kézhezvételét követő 48 órán belül töröljük rendszerünkből.

Oldalaink 18 éven aluli látogatóiról nem gyűjtünk információt, és 18 éven aluli személy rendelését nem áll módunkban teljesíteni. Ha Ön 18 éven aluli, ne adjon meg semmilyen információt oldalainkon.

Egyéb website-okra vezető hivatkozásokat a jobb szolgáltatás érdekében helyezünk el lapjainkon. Ezen website-ok tartalmáért vagy titokvédelmi előírásaikért felelősséget nem vállalunk. Oldalainkról más szervezetek website-jaira vezető hivatkozások nem jelentik azt, hogy támogatjuk szolgáltatásaikat, vagy, hogy egyetértünk eljárásaikkal.

Ha bármely kérdése vagy aggodalma merül fel a személyes adatok használatára vonatkozóan, kérjük, küldjön nekünk email-t az info@szivekpince.hu címre.

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól (adatfeldolgozás az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől), az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadjuk az Ön által kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg (a már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett).
A tájékoztatását csak akkor tagadhatjuk meg, ha azt törvény lehetővé teszi. A személyes adatot töröljük, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve, ha Ön erre vonatkozó kérelmet nyújtott be hozzánk. A személyes adat helyesbítéséről és törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről Önt, mint kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a fenti tárgyban hozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A tiltakozással érintett adatot nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az itt közzétett szabályzatot bármikor módosítsuk, de ez esetben jelen oldalunkon erről közleményt teszünk közzé. Kérjük, az Ön által megadott adatok felhasználásának megismerése érdekében tájékozódjon a személyesadat-védelemmel kapcsolatos előírásainkról. Jelen szabályzatban meg nem jelölt adatkezelésekről az adott felvételekor adunk tájékoztatást. A fentieken kívül csak jogszabályban meghatározott esetekben adunk ki adatokat bíróság, ügyész vagy nyomozó hatóság megfelelően igazolt, hivatalos megkeresésére. További információ adatvédelemmel kapcsolatban a http://abiweb.obh.hu/abi/ oldalon érhető el.